Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm số 1 năm 2018 gồm các xã, thị trấn Na Dương, Sàn Viên, Lợi Bác

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BCĐ, ngày 02/10/2018 của UBND huyện về việc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đồng Bục, Xuân Mãn, Bằng Khánh, Xuân Lễ, Lợi Bác, Sàn Viên, thị trấn Na Dương năm 2018. Trong các ngày 12,13/11 và ngày 15,16/11/2018,  thị trấn Na Dương, xã Sàn Viên, Lợi Bác tổ chức diễn tập chiến đầu phòng thủ năm 2018. Dự diễn tập tập về phía tỉnh có đồng chí Trương Đức Hạnh, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nông Văn Tuấn, Chi cục Trưởng Kiểm Lâm tỉnh Lạng Sơn. Về phía huyện có đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập huyện; đồng chí Lý Thị Phẩm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Mai Xuân Phong, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn của huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập các xã:  Đồng Bục, Xuân Mãn, Bằng Khánh, Xuân Lễ, Sàn Viên, Lợi Bác và thị trấn Na Dương.

20181119_092723.jpg

Toàn cảnh bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm số 1 năm 2018

 

Để thực hiện tốt cuộc diễn tập phòng thủ năm 2018. Ban CHQS huyện  đã tham mưu với Ban Chỉ  đạo diễn tập huyện ban hành các quyết định thành lập Ban tổ chức, Tổ đạo diễn, Tổ nội dung, Tổ đảm bảo. Trong quá trình chuẩn bị cho diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã có các quyết định, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách xuống   các xã, thị trấn hướng dẫn tổ chức diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã chỉ đạo tổ chức diễn tập cụm số 1 gồm: thị trấn Na Dương, xã Sàn Viên và xã Lợi Bác làm trước để chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập đạt kết quả cao nhất. Để bảo đảm cho cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra, các địa phương đã quán triệt nghiêm túc tới toàn thể cấp ủy, chính quyền, các ban, nghành đoàn thể ở địa phương. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị như xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện diễn tập. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018 diễn ra với 3 giai đoạn: giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ.

Tại  buổi bế mạc, các  đồng chí  lãnh đạo, các đồng chí đại biểu đại diện các xã Đồng Bục, Xuân Mãn, Bằng Khánh, Xuân  lễ, Sàn Viên, Lợn Bác và thị trấn Na Dương đã thăm quan thực hành phòng cháy, chữa cháy rừng tại thôn Khòn Sè xã Sàn Viên. 

ANH PHONG THU SAN VIEN.JPG

Thực hành diễn tập phòng, chống cháy rừng tại xã Sàn Viên

 

Trong đợt diễn tập cụm số 1 đã huy động được gần 1.500 công , làm được gần 1.300m  đường giao thông nông thôn;  lắp đặt được 10 chiếc cống và thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại khu Sơn Hà thị trấn Na Dương. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị như xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện diễn tập, tổ chức xây dựng lực lượng bảo đảm các cơ sở vật chất và thực hiện huấn luyện nội dung thực binh nên khi bước vào diễn tập, các địa phương đã vận hành các giai đoạn huấn luyện đúng trình tự. Các cuộc họp, hội nghị diễn ra đúng nội dung, sát với từng giai đoạn, vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể , đảm bảo cho cấp ủy, chính quyền xây dựng được Nghị quyết để lãnh đạo, điều hành trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. 

Kết thúc đợt diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập của huyện đánh giá, đợt diễn tập đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực  lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng quân sự địa phương nói chung, công tác huấn luyện và huấn luyện diễn tập nói riêng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ của huyện, xã ngày càng hoàn thiện và vững chắc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Phát biểu tại buổi Bế mạc, đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó ban chỉ đạo diễn tập đã ghi nhận những kết quả mà cụm số 1 thị trấn Na Dương, xã Sàn Viên và xã Lợi Bác đã đạt được. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân  trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X và nghị định số 152/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cơ quan quân sự các cấp về tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

 

Thông qua đợt diễn tập là cơ sở để cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các xã, thị trấn tiếp tục rút kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các ngành, đoàn thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

T/h:  Trần Lương