Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy: Giám sát chuyên đề đối với tập thể Đảng ủy xã Lợi Bác

Ngày 25/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Hoàng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Lợi Bác.

Từ tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 30/5/2020, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Lợi Bác đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. Các công trình giao thông, thủy lợi được tu sửa; các chương trình dự án hỗ trợ sản xuất sử dụng đúng mục đích nhằm nâng cao thu nhập của người dân, kinh tế - xã hội có những bước phát triển ổn định, bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Cụ thể: Xã tổ chức tuyên truyền trên 1.180 lượt người tham gia; triển khai dự án phát triển sản xuất do huyện cấp được 224 triệu, tiếp nhận trên 17 tấn phân bón phát cho 417 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; triển khai làm ngầm qua suối với chiều dài 30m và đoạn đường hai bên đầu của ngầm; huy động các nguồn lực được trên 200 triệu đồng tiền mặt và trên 4.000 công lao động làm đường giao thông nông thôn,... Đến nay xã đạt 08/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy xã cơ bản thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Tuy nhiên, trong học tập, nguyên cứu, rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ chính trị, nắm bắt các quy định của Đảng và vận dụng tổ chức triển khai hiệu quả chưa cao.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn có ý kiến đề nghị: Đảng ủy xã Lợi Bác làm rõ một số nội dung như: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã còn ở mức cao, diện tích cứng hóa đường giao thông nông thôn còn thấp; tập trung vận động nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân như: Tiêu chí về môi trường, an ninh chính trị, tạo điều kiện giải quyết công ăn, việc làm cho Nhân dân,…

 

Sếp Minh phát biểu kết luận.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại buổi giám sát

 

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đối với Đảng ủy xã Lợi Bác cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế mà các thành viên trong Đoàn giám sát của huyện chỉ ra; bổ sung, chỉnh sửa báo cáo gửi Đoàn giám sát đúng thời gian; Đảng ủy xã cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã thường xuyên nắm tình hình, tăng cường tuyên truyền đến Nhân dân hưởng ứng, thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương; kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy xã cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được phân công hiện nay để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất./.

  

 

 T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.