Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 130/GM-UBND 26-06-2020 Giấy mời tham dự Bế mạc giải Cầu lông các Câu lạc bộ huyện Lộc Bình năm 2020
Số 131/GM-BBT 26-06-2020 Giấy mời họp Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Lộc Bình 6 tháng đầu năm 2020
Danh sách thí sinh 25-06-2020 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 tính đến ngày 25/6/2020
Số 129/GM-UBND 25-06-2020 Giấy mời họp Hội đồng xét chuyển công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2020
Số 128/GM-UBND 24-06-2020 Giấy mời xem xét khiếu nại của công dân (Lành Thị Lan; Lộc Văn Chiêm)
Số 128/GM-UBND 24-06-2020 Giấy mời xem xét khiếu nại của công dân (Lành Thị Lan; Lộc Văn Chiêm)
Số 126/GM-UBND 23-06-2020 Giấy mời họp phối hợp tổ chức tham gia Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020)
Số 127/GM-UBND 23-06-2020 Giấy mời Làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn
Số 541/TB-UBND 15-06-2020 Thông báo số 541/TB-UBND ngày 15/6/2020 của UBND huyện Lộc Bình danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện, miễn thi ngoại ngữ, tin học năm 2020
Số 04/TB-HĐTTVC 05-06-2020 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển viên chức (Vòng 1) huyện Lộc Bình năm 2020
Số 03/TB-HĐTTVC 26-05-2020 Thống báo hình thức thi tuyển, tài liệu ôn tập; thời gian nộp phí và tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 1) huyện Lộc Bình năm 2020
Số 02/QĐ-HĐTTVC 26-05-2020 Quyết định về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2020
Danh sách thí sinh 11-05-2020 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Lộc Bình năm 2020
Số 1658/TB-UBND 10-05-2020 Kết luận đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với đại diện các hộ thuộc các thôn Bản Hu, Bản Quyêng, Tằm Pất, Tằm Hán xã Tĩnh Bắc nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa Bản Lải, huyện Lộc Bình
Số 12/TB-PNV 07-05-2020 Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình