Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

 

Thường trực Huyện ủy

Lương Trọng Quỳnh

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

02053 840 215

 ltquynh@langson.gov.vn

Vi Việt Thắng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

02053 840 337

 vvthăng@langson.gov.vn

Nguyễn Đặng Ân

Phó Bí thư,

Chủ tịch UBND

02053.840.217

nguyendangan@langson.gov.vn