Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hội đồng nhân dân

Giám sát về tình hình, kết quả thực hiện công tác phát triển và quản lý chợ trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2019

Ngày 24/6/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND thị trấn Lộc Bình, UBND thị trấn Na Dương về tình hình, kết quả thực hiện công tác phát triển và quản lý chợ trên địa bàn

Hội đồng nhân dân

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Ngày 19/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Vi Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Lộc Bình 5 tháng đầu năm 2020.

Hội đồng nhân dân

Giám sát tình hình, kết quả hoạt động của Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Ngày 17/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả hoạt động của Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến hết tháng 05/2020.

Hội đồng nhân dân

HĐND tỉnh: Khảo sát tình hình thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại xã Thống Nhất và xã Khánh Xuân

Ngày 15/6/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn tại xã Thống Nhất và xã Khánh Xuân.

Hội đồng nhân dân

Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Khảo sát để nắm tình hình tại huyện Lộc Bình

Ngày 28/4/2020, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn có buổi khảo sát để nắm tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri về giao một số diện tích đất Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình đang quản lý cho Nhân dân canh tác, sản xuất.

Hội đồng nhân dân

Giám sát tình hình, kết quả rà soát, sáp nhập trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 22/4/2020, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về tình hình, kết quả rà soát, sáp nhập trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Hội đồng nhân dân

HĐND tỉnh Lạng Sơn:Khảo sát tình hình triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập)

Ngày 19/3/2020, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát tình hình triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trì

Hội đồng nhân dân

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện: Giám sát Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

Ngày 12/3/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện về tình hình, kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến nay.

Subscribe to Hội đồng nhân dân