Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

STT

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ

ĐIỆN TỬ

1

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Phạm Văn Hoài

Phó Chánh Văn phòng

02053840355

 

Vi Minh Tư

Phó Chánh Văn phòng

02053 840 336

 

2

BAN TỔ CHỨC

Lô Văn Thuận

Trưởng ban

02053 840 010

 

Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng ban

02053 842.444

 

 

Phó Trưởng ban

02053 842.995

 

3

BAN TUYÊN GIÁO

Hoàng Văn Thuận

Trưởng ban

02053 842 445

 

 

Phó Trưởng ban

02053 840 158

 

Nguyễn Đức Thọ

Phó Trưởng ban

02053 842 026

 

4

ỦY BAN

KIỂM TRA

Lưu Văn Thắng

Chủ nhiệm

02053 840 157

 

Lành Kim Quang

Phó chủ nhiệm

02053 842 443

 

 

Phó chủ nhiệm

02053 842 892

 

5

BAN DÂN VẬN

Vi Văn Thái

Trưởng ban

02053 840 159

 

Lành Văn Công

Phó Trưởng ban

02053 842 022