Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giám sát tình hình, kết quả hoạt động của Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Ngày 17/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả hoạt động của Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến hết tháng 05/2020. Dự buổi giám sát có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

 

20200617_101527.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

 

 

Trung tâm Y tế huyện hiện có 145 cán bộ, viên chức làm việc tại 05 phòng và 17 khoa; có 21 Trạm y tế xã, thị trấn với 159 cán bộ, viên chức. Từ năm 2018 đến hết tháng 05/2020, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Các Trạm y tế xã, thị trấn cơ bản có nhà trạm được xây dựng kiên cố, có 14/21 Trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã được cung cấp trên 70% trang thiết bị y tế theo quy định. Theo kế hoạch, năm 2020, có 21/21 Trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trong 5 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Y tế huyện đã kịp thời tham mưu triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đến các xã, thị trấn. Đến nay huyện Lộc Bình chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Công tác khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã, thị trấn được triển khai và thực hiện tốt đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kết quả từ năm 2018 đến hết tháng 5 năm 2020, các Trạm y tế xã, thị trấn đã khám bệnh được gần 193.000 người (điều trị nội trú 471 người; khám kết hợp y học cổ truyền 38.000 người). Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các Trạm y tế xã, thị trấn ngày càng được nâng lên; cung ứng thuốc thiết yếu, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức; triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh.

 Tiếp đó, các thành viên trong Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã đóng góp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình tổ chức thực hiện của Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện để đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Trung tâm Y tế huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến nay. Đồng thời đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Trạm y tế xã, thị trấn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tình hình hiện nay.

 

 

20200617_084728_0.jpg

Đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kết luận tại buổi giám sát

 

 

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND đề nghị: Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện quan tâm phân bổ kinh phí và bổ sung thêm một số trang thiết bị y tế cần thiết cho các Trạm y tế. Chủ động tham mưu với Sở Y tế tuyển dụng đủ viên chức, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho viên chức y tế xã, thị trấn; chỉ đạo các Trạm y tế xã, thị trấn thực hiện tốt công tác truyền thông và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn đối với đội ngũ viên chức, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; duy trì và tiếp tục nâng cao tiêu chí đã đạt của Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã.  Kiến nghị với UBND huyện tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng, sửa chữa các Trạm y tế và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Trạm y tế./.

 

 

Tin, ảnh: Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình