Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Ngày 19/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Vi Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Lộc Bình 5 tháng đầu năm 2020. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thúy Khanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện các nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự. Kết quả: Thụ lý 315 việc giảm 5,12% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó thụ lý mới 122 việc), bao gồm: 219 việc có điều kiện giải quyết (đã giải quyết xong 146 việc, đạt tỷ lệ 66,67%, số việc còn lại được chuyển sang kỳ sau giải quyết), 95 việc chưa có điều kiện giải quyết và 01 việc ủy thác thi hành án; tổng số tiền thụ thụ lý trên 21 tỷ đồng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện xác minh những vụ việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định của pháp luật. Công tác miễn, giảm thi hành án được Chi cục thi hành án dân sự huyện phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với 06 trường hợp với số tiền 16.579.000 đồng. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của ngành và quy định của pháp luật.

Tiếp đó, các thành viên Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện trao đổi, đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện làm rõ thêm một số vấn đề như: Công tác tham mưu thực hiện thi hành án; công tác xác minh điều kiện thi hành án; công tác phối hợp, đánh giá, kê khai tài sản thu nhập của đương sự; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại; công tác phối hợp trong tổ chức cưỡng chế thi hành án...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thúy Khanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục thi hành án dân sự trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm 2020. Đồng thời đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp tục thực hiện đúng các quy định của ngành; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn thực hiện tốt công tác thi hành án; tăng cường công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện trong việc giải quyết việc thi hành án đạt hiệu quả.  

 

đồng chí thái phát bieu tại thi hành án.jpg

Đồng chí Vi Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận  Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện phát biểu

 

 

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Vi Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện yêu cầu: Chi cục Thi hành án dân sự huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung số liệu và hoàn thiện báo cáo gửi cho Ban pháp chế HĐND huyện; tăng cường xác minh phân loại án chính xác kịp thời, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện giải quyết, đẩy mạnh việc giảm án tồn đọng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền Luật thi hành án dân sự và các văn bản mới có liên quan đến nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đương sự theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 18/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện có buổi giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Lộc Bình 5 tháng đầu năm 2020 tại UBND xã Khuất Xá và thị trấn Lộc Bình./.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê Trung tâm VH,TH và TT huyện