Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015 /NĐ-CPcủa Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020

Ngày 18/6/2020, UBND huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020. Dự có Đại tá Hà Văn Thiết, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân của huyện; các thành viên Ban Chỉ đao Phòng không nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo UBND và Chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

IMG-3386.JPG

 

Đại tá Hà Văn Thiết, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn  phát biểu tại hội nghị

 

 

Giai đoạn 2015-2020, công tác phòng không nhân dân trong hệ thống xây dựng khu vực phòng thủ được các cấp từng bước đầu tư xây dựng, gắn với các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Các công trình quốc phòng, hệ thống công sự trận địa được quản lý, bảo vệ chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng không nhân dân được quan tâm và đạt kết quả, trong 5 năm (2015-2020) đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền công tác phòng không nhân dân tới mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng với trên 400 tin, bài, ảnh; tuyên truyền lồng ghép tại cộng đồng, khu dân cư được trên 10.000 lượt người nghe. Công tác xây dựng lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân được quan tâm thực hiện. Tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ cấp huyện được gần 2.400 đồng chí, kết quả đạt khá. Chỉ đạo 100% xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ, đảm bảo theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại, hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng không nhân dân trong tình hình mới hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hà Văn Thiết, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng không nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng phòng không nhân dân và lực lượng phục vụ. Tiếp tục củng cố, hoàn chỉnh kế hoạch phòng không nhân dân, xây dựng thế trận phòng không nhân dân rộng khắp trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.

 

 

IMG-3394.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện  phát biểu bế mạc tại hội nghị

 

 

Bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện-Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của các cấp đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân; kịp thời ban hành đầy đủ các bản tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân đảm bảo đồng bộ, thống nhất có hiệu quả trong toàn huyện; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền công tác phòng không nhân dân cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Dịp này, có 03 tập thể và 04 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Phòng không nhân dân (2015-2020)./.       

      

T/h: Trần Lương, Nông Vân-Trung tâm VH,TT& TT huyện