Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp triển khai kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa trên địa bàn huyện năm 2020

Ngày 19/6/2020, UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa trên địa bàn huyện năm 2020. Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về phân bổ và giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố kinh phí đất trồng lúa năm 2020, UBND huyện Lộc Bình ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kinh phí đất trồng lúa năm 2020 với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng, trong đó 50% kinh phí áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; 50% phần kinh phí còn lại đầu tư xây dựng duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng, ưu tiên hệ thống giao thông thủy lợi trên đất trồng lúa. Theo đó, huyện triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP tại các xã: Đông Quan với diện tích 30ha, Yên Khoái với diện tích 30ha. Xây dựng mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã: Đồng Bục với diện tích 30ha, Hữu Khánh với diện tích 30ha, Tú Đoạn với diện tích 40ha. Tại cuộc họp, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện dự án mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP với 03 giai đoạn chính gồm: Tư vấn, hướng dẫn xây dựng và áp dụng quy trình kỹ thuật theo yêu cầu tiêu chuẩn VietGAP; hoạt động lấy mẫu và thử nghiệm mẫu; đánh giá và cấp chứng nhận VietGAP.

Tiếp đó các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa trên địa bàn huyện năm 2020 để trong thời gian tới việc xây dựng mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP và xây dựng mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn đạt hiệu quả.

 

ANH LUA.jpg

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

 

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện giao: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; UBND các xã: Tú Đoạn, Hữu Khánh, Đồng Bục, Yên Khoái, Đông Quan rà soát lại toàn bộ hiện trạng đất trồng lúa trên địa bàn; xây dựng nội dung tuyên truyền việc xây dựng mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP và xây dựng mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP đến nhân dân đồng tình ủng hộ tham gia mô hình đạt hiệu quả./.

 

Tin, ảnh: Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện