Skip to main content

Huyện ủy Lộc Bình: Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ

Ngày 25/6/2020, Huyện ủy Lộc Bình tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã nêu tóm tắt đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban thường vụ Huyện và các chức danh lãnh đạo chủ chốt; phương án nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, và nhiệm kỳ 2021-2026. Về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đối với danh sách bầu cử trình tại Đại hội Đảng bộ huyện 44 đồng chí để bầu lấy 40 đồng chí vào Ban Chấp hành; số lượng ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 11 đồng chí; cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 về khối Đảng 09 đồng chí; mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 05 đồng chí; khối chính quyền và lực lượng vũ trang 16 đồng chí; khối cơ quan tư pháp 02 đồng chí; các chi, Đảng bộ cơ sở 07 đồng chí; đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 01 đồng chí; cơ cấu Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí trong đó có 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư Thường trực, 01 đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Tiếp đó, hội nghị đã được nghe tờ trình nhân sự đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu lần đầu tham gia cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình bổ sung quy hoạch Chánh Văn phòng Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

IMG-8795.JPG

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh về việc bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt; lãnh đạo HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026 để kiện toàn, bổ sung cán bộ, kịp thời lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình.

Hội nghị đã thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 18 đồng chí; giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 07 đồng chí; giới thiệu nhân sự lần đầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 01 đồng chí; giới thiệu nhân sự lần đầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 01 đồng chí; giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 01 đồng chí; giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 01 đồng chí; giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 02 đồng chí./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình