Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TUYÊN TUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thời gian qua, cùng với các địa phương trong cả nước và tỉnh Lạng Sơn, huyện Lộc Bình đã xác định phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách cần phải tập trung ưu tiên thực hiện.

TUYÊN TUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng nhanh về số người mắc và tử vong. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người khi tiếp xúc với người bị nhiễm thông qua giọt bắn của nước bọt tạo ra khi người nhiễm bệnh ho, sổ mũi.

Subscribe to Định hướng tuyên truyền