Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020

Ngày 24/6/2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2020. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào nghị quyết của HĐND huyện, chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của HĐND huyện. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Chủ động tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát theo kế hoạch; tiến hành kiểm tra được 03 cuộc, 08 cuộc giám sát chuyên đề, 01 phiên giải trình, 02 cuộc khảo sát với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, đảm bảo quy trình. Chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ mười hai, mười ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn của công dân theo quy định. Các tổ Đại biểu HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 theo quy chế hoạt động của HĐND huyện đề ra. Đối với công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn được đảm bảo, chặt chẽ trong các hoạt động theo quy chế đã ký kết.

Kỳ họp thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề); chương trình làm việc của kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2020.

 

1_50.jpg

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

 

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao: Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm tra giám sát, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ mười hai, mười ba HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân theo định kỳ; tiếp nhận và xử lý chuyển đơn của công dân đến các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tiếp tục tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào tháng 8 năm 2020./.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê Trung tâm VH,TH và TT huyện