Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1876/QĐ-UBND, 1877/QĐ-UBND, 1878/QĐ-UBND, 1879/QĐ-UBND, 1880/QĐ-UBND, 1881/QĐ-UBND 14-10-2016 CÔNG KHAI: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của các công dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Phân xưởng sàng tuyển và Khu xử lý nước thải của Công ty than Na Dương –VVMI, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình
168/TB-UBND 27-05-2016 Thông báo số 168/TB-UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Lộc Bình kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25/5/2016
161/TB-UBND 16-05-2016 Thông báo số 161/TB-UBND ngày 16/5/2016 của UBND huyện Lọc Bình kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 13/5/2016
64/TB-UBND 30-04-2016 Thông báo số 64/TB-UBND ngày 30/4/2016 của UBND huyện kết quả Tiếp công dân định kỳ ngày 25/3/2016
149/TB-UBND 26-04-2016 Thông báo số 149/TB-UBND ngày 26/4/2016 của UBND huyện Lộc Bình kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25/4/2016
72/TB-UBND 14-04-2016 Thông báo số 72/TB-UBND ngày 14/4/2016 của UBND huyện kết luận của đồng chí Hoàng Văn Vinh phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai công tác quản lý trật tự đô thị giải phóng mặt bằng và sắp xếp bố trí chợ tại thị trấn Lộc bình
68/TB-UBND 14-04-2016 Thông báo 68/TB-UBND ngày 14/4/2016 của UBND huyện Lộc Bình kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 11/4/2016
47/TB-UBND 11-03-2016 Thông báo số 47/TB-UBND ngày 11/3/2016 của UBND huyện Lộc Bình kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 10/3/2016
37/TB-UBND 29-02-2016 Thông báo số 37/TB-UBND ngày ngày 29/02/2016 của UBND huyện Lộc Bình kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25/02/2016
19/TB-UBND 27-01-2016 Thông Báo 19/TB-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25/01/2016
11/TB-UBND 12-01-2016 Thông báo số 11/TB-UBND ngày 12/01/2016 của UBND huyện kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 11/01/2016