Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 79/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021
Số 78/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Lộc Bình
Số 80NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021
Số 81/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Lộc Bình
Số 83//NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 84/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 85/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Bình
01/CT-UBND 21-09-2020 Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 170/KH-UBND 26-06-2020 Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PaPi) tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số 168/KH-UBND 25-06-2020 Kế hoạch kết luận địa bàn, lập bản đồ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Số 169/KH-UBND 25-06-2020 Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 166/KH-UBND 23-06-2020 Kế hoạch tham gia Hội thi Khẩu đội SMPK12,7 kiêm nhiệm và Trung đội SMPK 12,7 của DQTV huyện, thành phố năm 2020
Số 167/KH-UBND 23-06-2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông Dân số huyện Lộc Bình đến năm 2030
Số 165/KH-UBND 22-06-2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36- KL/TW ngày 06/9/2018
Số 163/KH-UBND 19-06-2020 Kế hoạch tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ