Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 3370/UBND-VP 27-10-2022 Công văn số 3370/UBND-VP ngày 27/10/2022 về viêc thực hiện Thông báo số 79/TB-TCT ngày 26/10/2022 của Tổ công tác UBND tỉnh
Số 3301/UBND-TP 21-10-2022 Công văn số 3301/UBND-TP ngày 21/10/2022 về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"
Số 1359/UBND-NV 11-10-2022 Công văn số 1359/UBND-NV ngày 11/10/2022 về việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham gia cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022
Số 3142/UBND-TNMT 10-10-2022 Công văn số 3142/UBND-TNMT ngày 10/10/2022 về việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, phòng trà, vũ trường
Số 3036/UBND-TCKH 30-09-2022 Công văn số 3036/UBND-TCKH ngày 30/9/2022 về việc triển khai thực hiện thủ tục theo Hướng dẫn liên ngành số 1859/SKHĐT-STC-SCT-SXD-SNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN ngày 09/9/2022
Số 307/KH-UBND 29-09-2022 Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 29/9/2022 tổ chức Phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Lộc Bình giai đoạn 2021 -2030
Số 3026/UBND-TCKH 29-09-2022 Công văn số 3026/UBND-TCKH ngày 29/9/2022 về việc triển khai thực hiện thủ tục theo Hướng dẫn liên ngành số 1889/HDLN-HTĐT ngày 14/9/2022
Số 305/KH-UBND 29-09-2022 Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 29/9/2022 tổ chức Hội nghị Lãnh đạo huyện gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022
Số 2983/UBND-TNMT 26-09-2022 Công văn số 2983/UBND-TNMT ngày 26/9/2022 về việc thực hiện hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn theo Luật Bảo vệ môi trường
Số 299/CTr-UBND 23-09-2022 Chương trình số 299/CTr-UBND ngày 23/9/2022 thực hiện "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 -2030"trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 17/NQ-HĐND 30-08-2022 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
Số 21/NQ-HĐND 30-08-2022 Nghị quyết số 21/NQ-HDDND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Lộc Bình
Số 18/NQ-HĐND 30-08-2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
Số 16/NQ-HĐND 30-08-2022 Nghị quyết số 16/NG-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 huyện Lộc Bình
Số 22/NQ-HĐND 30-08-2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện về việc phân bổ kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022