Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Thông báo 524/TB-UBND 24-08-2021 Thông báo về việc xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Số 3921/QĐ-UBND 23-08-2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 1631/UBND-VHTT 20-08-2021 V/v tuyên truyền đăng ký tiêm chủng trực tuyến và cài đặt Sổ sức khỏe điện tử
Số 1598/UBND-VHTT 17-08-2021 V/v đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các địa điểm công cộng
Số 1568/UBND-TNMT 13-08-2021 V/v tăng cường trách nhiệm trong công tác xử lý, ngặn chặn tình trạng người dân tự ý san lấp đất, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp
Số 1562/UBND-VP 12-08-2021 V/v thông báo Chương trình học bổng e-ITEC 2021-2022 của Chính phủ Ấn Độ
Số 1555/UBND-KTHT 11-08-2021 Vv đảm bảo trật tự, ATGT, an toàn nguồn nước Hồ chứa nước Bản Lải
Số 1544/UBND-NNPTNT 10-08-2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
ố 204/Kh-UBND 05-08-2021 Kế hoạch thực hiện sắp xếp thôn, khu phố trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2021 -2030
Số 1413/UBND-VHTT 23-07-2021 Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)
Số 1403/BTC 22-07-2021 Công văn số 1403/BTC ngày 22/7/2021 của Ban tổ chức Đại hội TTTT lần thứ IX năm 2021 về việc tiếp tục tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Lộc Bình lần thứ IX năm 2021
Số 38/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình
Số 33/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021
Số 36/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 huyện Lộc Bình
Số 34/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách huyện năm 2020