Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 03/NQ-HĐND 15-04-2021 Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Lộc Bình
Số 06/NQ-HĐND 15-04-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Xây mới Nhà văn hóa khu Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 04/NQ-HĐND 15-04-2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường Chộc Vằng - Bản Thét, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 05/NQ-HĐND 15-04-2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây mới Nhà văn hóa khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
457/UBND-TNMT 22-03-2021 Công văn góp ý kiến đối với bản dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình
Số 64/TB-UBND 28-01-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Số 84/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 85/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 79/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021
Số 78/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Lộc Bình
Số 80NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021
Số 81/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Lộc Bình
Số 83//NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình
01/CT-UBND 21-09-2020 Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 170/KH-UBND 26-06-2020 Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PaPi) tỉnh Lạng Sơn năm 2020