Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 3940/QĐ-UBND 26-08-2021 Quyết định về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện Lộc Bình
Số 3877/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Hoàng Thanh Trọng, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3882/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Hoàng Văn Hùng, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3853/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Hoàng Thị Bồng, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3887/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lộc Quang An, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3858/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Trần Thị Thủy, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3863/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Phan Văn Kiên, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3868/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lành Văn Bẩy, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3874/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lương Văn Thụ, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3880/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Nguyễn Thị Luyện, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3851/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Nguyễn Thị Sở, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3885/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Nguyễn Sỹ Trùng, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3856/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Hoàng Văn Lâm, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3861/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Vi Thị Bích, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3866/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lâm Văn Tưởng, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình