Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 48/GM-UBND 31-01-2023 Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 31/01/2023 Dự Lễ giao, nhận quân năm 2023
Số 47/GM-UBND 18-01-2023 Giấy mời số 47/GM-UBND ngày 18/01/2023 tham dự Lễ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' xuân Quý Mão năm 2023
Số 27/GM-UBND 13-01-2023 Giấy mời tham dự Chương trình biểu diễn văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân - mừng Đất nước đổi mới Xuân Quý Mão năm 2023; kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)
Số 03/GM-HĐND 13-01-2023 Giấy mời số 03/GM-HĐND ngày 13/01/2023 của HĐND huyện dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình tháng 01 năm 2023
Số 18/GM-UBND 12-01-2023 Giấy mời số 18/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2023
Số 5054/QĐ-UBND 10-10-2022 Quyết định về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng hồ thuộc địa bàn xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình) hộ Hoàng Văn Xanh (vợ Lương Thị Thuý)
Số 3908/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3898/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3898/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3892/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3886/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3882/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3896/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3893/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3904/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
Số 3888/QĐ-UBND 03-08-2022 Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình