Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
118/TB-TTPTQĐ 11-04-2018 Thông báo số 118/TB-TTPTQĐ ngày 11/4/2018 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
117/TB-TTPTQĐ 11-04-2018 Thông báo số 117/TB-TTPTQĐ ngày 11/4/2018 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
177/KH-UBND 11-08-2017 Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND huyện Lộc Bình Đầu tư công năm 2018
375/TB-TTPTQĐ 09-08-2017 Thông báo 375/TB-TTPTQĐ ngày 09/8/2017 của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
2955a/QĐ-UBND 30-06-2017 Quyết định số 2955a/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Lộc Bình điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 (Vốn ngân sách Trung ương)
2953/QĐ-UBND 30-06-2017 Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Lộc Bình điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) năm 2017 (vốn ngân sách Trung ương)
2742aQĐ/UBND 06-06-2017 Quyết định số 2742aQĐ/UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Lộc Bình phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình PTSX thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2017
2728/QĐ-UBND 02-06-2017 Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: San ủi mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng khu 5B thị trấn Na Dương huyện Lộc Bình