Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 16/CTr-UBND 03-02-2020 Chương trình công tác tháng 02 năm 2020 của UBND huyện
Số 08/CTr-UBND 08-01-2020 Chương trình công tác của ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2020
Số 254/CTr-UBND 30-12-2019 Chương trình công tác của ủy ban nhân dân huyện năm 2020
Số 232/CTr-UBND 02-12-2019 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2019
Số 208/CTr-UBND 30-11-2019 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2019
Số 182/CTr-UBND 03-10-2019 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2019
Số 155/CTr-UBND 04-09-2019 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2019
Số 47/CTr-UBND 01-04-2019 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2019
Số 28/CTr-UBND 01-03-2019 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2019
Lịch công tác tuần 09 25-02-2019 Lịch công tác tuần thứ 09 của TT HĐND, LĐ UBND huyện Lộc Bình (Từ ngày 25/02 - 01/03 năm 2019)
Số 108/TB-UBND 06-02-2019 Thông báo Lịch dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019) năm 2019
Số 17/CTr-UBND 01-02-2019 Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân huyện tháng 02 năm 2019
Số 04/CTr-UBND 08-01-2019 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2019
Số 04/CTr-UBND 08-01-2019 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2019
Số 253/CTr-UBND 28-12-2018 Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019