Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Tổ chức hội nghị lần thứ tư

Ngày 01/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâp quý II năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

IMG_1668_0.JPG

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong quý I năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giao các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết về các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ngay từ đầu năm; kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với tỉnh; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với huyện. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng cung ứng kịp thời, đầy đủ và bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; kinh tế đồi rừng phát triển mạnh, trồng mới được 18,61ha rừng; thu ngân sách ước thực hiện 27.654 triệu đồng, đạt 54,33% so dự toán tỉnh. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tăng cường. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt và cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tổ chức cho Nhân dân đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì và nâng cao, công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh được tăng cường, triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng, củng cố và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên kịp thời; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) năm 2021 theo quy định; hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự quyết liệt và chuyển biến khá rõ nét; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về công tác triển khai nhiệm vụ trong năm 2021: Công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; công tác bảo vệ thi công thu dọn lòng hồ Dự án Hồ chứa nước Bản Lải; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chích sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020- 2025 trên địa bàn huyện; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; an ninh nông thôn; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...

 

IMG_1667_0.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong quý II năm 2021 yêu cầu: HĐND huyện tiếp tục thực hiện giám sát theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo tổ chức tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ và đúng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định; UBND huyện tập trung quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, kiểm soát, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đăng ký với tỉnh, huyện và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn đúng theo quy định của pháp luật; các lực lượng vũ trang duy trì tốt chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ giao, triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử; các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử và tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện theo các nhiệm được phân công phụ trách. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác hiệp thương nhân sự bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp lần thứ 3 theo đúng quy định. Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện chủ động nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý điều hành, nhất là người đứng đầu đơn vị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

IMG-2645.jpg

Các chi, đảng bộ trực thuộc tiêu biểu nhận giấy khen tại hội nghị

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 08 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020 và 05 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền (2016-2020); tặng Giấy khen cho 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2016-2020)./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình