Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh kiểm tra tại huyện

Ngày 05/10/2020, Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản  lý chất lượng tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị năm 2020 tại huyện Lộc Bình. Làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện; lãnh đạo các xã Minh Hiệp, Lợi Bác, Đông Quan, Tú Đoạn.

Giai đoạn 2018 - 2020, UBND huyện Lộc Bình đã xây dựng văn bản triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện. Hiện nay, UBND huyện xây dựng và áp dụng 05 quy trình hướng dẫn thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, 115 quy trình để giải quyết 115 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính đã xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng là 115/245 thủ tục hành chính. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO góp phần tích cực trong giải quyết công việc chuyên môn của các cơ quan, các quy trình được cụ thể hóa, giảm bớt các giấy tờ, thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan; giúp lãnh đạo cơ quan điều hành công việc, tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng, thực hiện được trách nhiệm, quyền hạn của mình đúng nơi, đúng thẩm quyền của người phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị đã có ý thức hơn trong việc tổ chức, thu thập, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của các cơ quan cấp trên làm căn cứ thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tham chiếu khi cần; hồ sơ tài liệu được sắp xếp khoa học.

          

đồng chí chiều phat biểu tại kiem tra ISo.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác ISO cấp huyện và cấp xã để thực hiện và áp dụng các quy trình ISO vào giải quyết công việc.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị trong thời gian tới: UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện, các xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng; phân chia thời gian giải quyết, trách nhiệm của cá nhân tại các bước thực hiện, bổ sung các biểu mẫu kèm theo, quy định rõ thành phần cần lưu hồ sơ; xây dựng các quy trình ISO; thường xuyên rà soát, xây dựng các quy trình để giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được xây dựng quy trình áp dụng; cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc./.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê, Trung Tâm VH,TT và TT huyện Lộc Bình