Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban chỉ đạo lịch sử đảng, Huyện ủy: Hội thảo lần 2 các cuốn biên niên sự kiện lịch sử Xuân Tình, Nhượng Bạn, Minh Phát, Bằng Khánh, Xuân Lễ, Xuân Mãn, Quan Bản (1930 - 2015)

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/BCĐ, ngày 18/05/2020 của Ban chỉ đạo lịch sử về nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các cuốn biên niên sự kiện lịch sử các xã Bằng Khánh, Xuân Tình, Minh Phát, Xuân Mãn, Nhượng Bạn, Xuân Lễ, Quan Bản giai đoạn 1930-2015 (do sáp nhập đơn vị hành chính). Ngày 19/11/2020, Ban chỉ đạo lịch sử đảng, Huyện ủy tổ chức hội thảo lần 2 các cuốn biên niên sự kiện lịch sử Xuân Tình, Nhượng Bạn, Minh Phát, Bằng Khánh, Xuân Lễ, Xuân Mãn, Quan Bản (1930-2015). Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo lịch sử đảng, Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Thống Nhất, Đông Quan; các đồng chí nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ đại diện công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt.

Tại hội thảo, các đại biểu dự được nghe báo cáo tiếp thu ý kiến sau hội thảo lần 1 và báo cáo đề dẫn các cuốn lịch sử. Theo đó, các cuốn biên niên sự kiện lịch sử xã Xuân Tình, Nhượng Bạn, Minh Phát, Xuân Lễ, Xuân Mãn, Quan Bản có 06 chương; riêng xã Bằng Khánh có 05 chương. Ngoài phần mở đầu, phụ lục, các chương trong bản thảo được phân chia theo phân kỳ lịch sử, phù hợp với lịch sử địa phương và đất nước. Đây là những tư liệu quý để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên thế hệ hôm nay và mai sau phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, ra sức đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.           

Tại buổi hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến về các cuốn biên niên sự kiện lịch sử Xuân Tình, Nhượng Bạn, Minh Phát, Bằng Khánh, Xuân Lễ, Xuân Mãn, Quan Bản (1930 - 2015) như: Thời gian, địa điểm, diễn biến của các sự kiện thành lập, chia, tách các thôn, chi bộ, đảng bộ các xã; địa danh, tên người, chỉnh lý, bổ sung; thời gian diễn ra các kỳ đại hội, sửa danh sách Ban chấp hành Đảng bộ của các xã qua các thời kỳ,...

Đ.c Thuận phát biểu.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội thảo

Kết luận tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Công ty cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội thảo với tinh thần, thái độ cầu thị cao nhất để chỉnh sửa nội dung cho hợp lý; giao ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên ban chỉ đạo, đại biểu dự. Từ đó chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh các cuốn biên niên sự kiện lịch sử Xuân Tình, Nhượng Bạn, Minh Phát, Bằng Khánh, Xuân Lễ, Xuân Mãn, Quan Bản (1930- 2015) đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả./.

 

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện