Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra tại huyện Lộc Bình

Ngày 21/12,  Đoàn do đồng chí Lý Văn Khi, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 tại huyện Lộc Bình. Làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo UBND xã Tú Mịch.

Xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi là động lực, cơ hội để phát triển hạ tầng, sản xuất, đời sống nhân dân, được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, các sở ngành của tỉnh, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; đồng thời ban hành đầy đủ các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện theo quy định. Trong năm 2022 trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện 10 dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch sắp xếp bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS và MN, kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện đã tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn trong công tác triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và niềm núi năm 2022, để từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện chương trình trong các năm tiếp theo đạt hiệu quả.

 

sep thuy pb.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đồng bào vùng DTTS và MN của huyện đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất và đã giành được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trong thời gian tới huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của chương trình, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình đảm bảo tiến độ và chất lượng theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan và địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh ghi nhân và biểu dương những kết quả mà huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Đồng thời đề nghị huyện trong thời gian tới cần thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành và địa phương; có biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí.

 

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện