Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Lộc Bình

Ngày 10/6/2022, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Vy Quang Dũng, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2019 – 2022. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện.

z3489084962471_e0b6f26d91b386875192dad88350b45d.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Lộc Bình hiện có hơn 20.300 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 23,02% tổng dân số. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện Luật Trẻ em. Hệ thống bảo vệ trẻ em các cấp được hình thành và kiện toàn từ cấp huyện đến cấp xã. Các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em đã được các địa phương lồng ghép trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, được các ngành, đoàn thể cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án. Đời sống văn hóa, tinh thần, điều kiện vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và thực hiện quyền trẻ em ngày càng được bảo đảm. Tổ chức tuyên truyền, lồng ghép được 170 cuộc với trên 1.400 lượt người tham dự, cấp phát được trên 3.200 tờ rơi, 220 quyển tài liệu tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; 21/21 xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 100% thôn, bản có cộng tác viên dân số làm công tác trẻ em; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; 80% gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em được nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trang bị kỹ năng về bảo vệ trẻ em; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc dưới các hình thức như: Được hưởng trợ cấp xã hội; được trợ giúp về khám bệnh, chữa bệnh; được hỗ trợ về giáo dục; được tư vấn, tham vấn, tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em; được hưởng các phúc lợi xã hội và các hình thức trợ giúp khác theo quy định. Duy trì hoạt động của Trung tâm Hy vọng huyện Lộc Bình với tổng số trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng là 29 trẻ.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi đề nghị huyện làm rõ các nội dung như: Việc ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo thực hiện Luật Trẻ em và các vấn đề liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; việc tham mưu phương thức hoạt động; công tác phối hợp liên ngành; việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong xây dựng các chương trình, chính sách liên quan đến trẻ em; xây dựng thiết chế vui chơi, giải trí cho trẻ em ở cơ sở và các giải pháp thực hiện quyền trẻ em trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Vy Quang Dũng, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả huyện Lộc Bình đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đồng thời đề nghị thời gian tới, huyện cần có sự điều hành, chỉ đạo, thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các ban, ngành chức năng cần tham mưu cho UBND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể, địa phương. Cần tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Luật Trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Cần tăng cường phối hợp, giáo dục tiền hôn nhân, trang bị kiến thức chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em cho thanh niên; bố trí, sắp xếp dành không gian vui chơi, giải trí riêng cho trẻ em, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./. 

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình