Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch từ năm 2021 đến nay đối với thị trấn Lộc Bình và Phòng Tư pháp huyện

Ngày 03/3/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Vi Văn Thái, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch giai đoạn 2021-2023 đối với UBND thị trấn Lộc Bình và Phòng Tư pháp huyện. Dự có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

z4152799219553_d4cf840559d9987f54d0f8845d9b37ad (1).jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

 

Từ năm 2021 đến nay, UBND thị trấn Lộc Bình đã thực hiện công tác hộ tịch đầy đủ, kịp thời theo quy định; hệ thống sổ sách, lưu trữ được thực hiện đúng quy định; ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được rộng khắp, ý thức chấp hành luật về hộ tịch của người dân được nâng lên; thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Công tác hộ tịch được thực hiện đảm bảo đúng quy định của luật áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch theo quy định. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, UBND thị trấn Lộc Bình đã tiếp nhận và giải quyết các việc hộ tịch được 2.615 hồ sơ.

Đối với Phòng Tư pháp huyện thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi UBND xã xã, thị trấn triển khai thực hiện các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dân thi hành; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; ban hành và tham mưu ban hành văn bản đề nghị UBND các xã thực hiện các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi có yêu cầu giải quyết việc hộ tịch, giúp giảm thiểu thời gian, công sức của công dân khi thực hiện thru tục hành chính. Kết quả từ năm 2021 đến nay, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác tư pháp được 8 xã trên địa bàn huyện; tiếp nhận và giải quyết các việc hộ tịch được 546 hồ sơ.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị UBND thị trấn Lộc Bình và phòng Tư pháp huyện cần làm rõ thêm một số nội dung như: Kết quả thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch; tình hình, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; tình hình, kết quả giải quyết các việc hộ tịch ...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: UBND thị trấn Lộc Bình tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được làm thủ tục khai sinh trên địa bàn. Đối phòng Tư pháp huyện cần tăng cường công tác tham mưu UBND huyện, công tác kiểm tra, đốc đốc các xã, thị trấn chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch trên địa bàn huyện.

z4152799282269_29c0bd606b9ad77ab321d6db02a4d654.jpg

Đồng chí Vi Văn Thái, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện phát biểu kết luận tại buổi giám sát

 

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Vi Văn Thái, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện yêu cầu: UBND thị trấn Lộc Bình và Phòng Tư pháp huyện tiếp thu đầy đủ những ý kiến mà các thành viên trong đoàn đã chỉ ra. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới đối với Phòng Tư pháp huyện tiếp tục tăng cường tham mưu công tác phổ biến giáo dục pháp luật về hộ tịch; kiểm tra đôn đốc tự giá khai sinh, khai tử trên địa bàn; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ tư pháp xã tham gia các lớp tập huấn để cập nhật kiến thức và các văn bản mới; tham mưu cho UBND huyện thực hiện đúng quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch; tăng cường kiểm tra, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại các xã, thị trấn; thường xuyên tổ chức giao ban, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp. Đối với UBND thị trấn Lộc Bình cần chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch rút kinh nghiệm, kiểm tra lại các hồ sơ sai sót, có biện pháp khắc phục, bổ sung hồ sơ theo quy định; kiểm tra đôn đốc việc tự  giác khai sinh, khai tử trên địa bàn; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ tư pháp tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để kịp thời cập nhập kiến thức và các văn bản mới,  nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay. Được biết trước đó, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện đã giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch đối với xã UBND Hữu Khánh và UBND xã Đồng Bục./.

 

Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình