Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kỳ họp thứ 31

Ngày 28/02/2023, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ kỳ kỳ họp thứ 31 Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023.

Trong tháng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các chủ trương, các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đăng ký với tỉnh đúng quy định và sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo triển khai tích cực; triển khai quyết liệt thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách đảm bảo thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỉ niệm các ngày lễ thiết thực và có hiệu quả; công tác đảm bảo an sinh xã hội và các chế độ chính sách khác được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; duy trì công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác tiếp công dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân được thực hiện theo quy định. Tình hình biên giới ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng, củng cố và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời. Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự các chức danh chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 – 2026) và nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026 – 2031) năm 2023 theo quy định; hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự quyết liệt và chuyển biến khá rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát, công tác Tuyên giáo, Dân vận đảng được quan tâm thực hiện; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tiếp tục được củng cố và tăng cường, từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

 

28.2.2023 BAN THUONG VU HUYEN UY TO CHUC KY HOP THU 31.mp4.Still001.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận kỳ họp

Kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2023 bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với tỉnh trong năm 2023; tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ theo phân cấp quản lý; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục thực hiện giám sát theo kế hoạch đề ra; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các đều kiện tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tốt đại hội cấp cơ sở đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Công đoàn và Đại hội Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình