Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình tổ chức kỳ họp thứ 21, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 26/4/2022, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp thứ 21 Ban Thường vụ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong tháng 4 năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ, đạt 100% so với kế hoạch; công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện; công tác làm đường bê tông xi măng giao thông nông thôn, thu ngân sách đạt kết quả khá; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn được quan tâm triển khai tích cực; công tác quản lý trật tự đô thị được duy trì. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỉ niệm các ngày lễ thiết thực và có hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác tiếp công dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc; việc phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác tư pháp thực hiện có hiệu quả. Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân được thực hiện theo quy định. Tình hình nội biên, ngoại biên, an ninh trên tuyến biên giới của huyện ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng, củng cố và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026), 2025 - 2030 (2026 - 2031) năm 2022 theo đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo, dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số tồn tại, hạn chế như: Công tác khiếu nại và một số vụ việc kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, kiến nghị đòi quyền lợi liên quan đến chế độ chính sách; tiến độ triển khai các công trình dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Gia còn chậm; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện còn chậm so với kế hoạch; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới thấp; công tác tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu tính chủ động, chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.

 

z3372730238373_19399490fbe16526278d2d6f8e1b04f6.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận kỳ họp

 

Kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Bám sát thực tiễn, linh hoạt theo chủ trương của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đẩy mạnh sản xuất vụ đông xuân năm 2021 - 2022; chỉ đạo việc duy trì bền vững và nâng cao chất lượng thương hiệu các sản phẩm OCOP của huyện; tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là tại xã Tam Gia; tăng cường công tác thu ngân sách, đảm bảo chi kịp thời đúng quy định; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; công tác quản lý trật tự đô thị. Kiểm tra, giám sát chất lượng và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công xây dựng; đảm bảo giải ngân thanh toán, bố trí vốn theo kế hoạch; tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện duy trì nền nếp dạy học, đảm bảo sĩ số học sinh; thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dạy nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư còn tồn đọng, kéo dài; duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực theo quy định, nhất là dịp lễ 30/4, 01/5; HĐND huyện tiếp tục thực hiện giám sát theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân huyện và HĐND các xã, thị trấn; các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công phụ trách nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đề ra./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình