Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát chuyên đề tại huyện Lộc Bình

Ngày 13/7/2022, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề đối với tập thể và một số cá nhân trong Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình. Làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy xã Tĩnh Bắc, Yên Khoái; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

Nội dung buổi giám sát tập trung vào việc việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/8/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020-2030. Sau gần 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Lộc Bình đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của huyện, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Công tác đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng dữ liệu cơ sở dữ liệu về đất đai được đẩy mạnh; giá các loại đất đã được điều chỉnh theo hướng tiếp cận với giá đất thị trường; công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã từng bước hình thành vùng trồng tập trung các sản phẩm chủ lực, tạo thành vùng nguyên liệu hàng hóa làm cơ sở phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển sản phẩm OCOP.

Sau khi nghiên cứu và nghe báo cáo của tập thể và một số cá nhân trong Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình các thành viên trong Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như: Việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền; việc đánh giá tiêu chuẩn vùng nông nghiệp; việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai quản lý đất đai của huyện; công tác quy hoạch sử dụng đất; việc xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai; kết quả sử dụng đất của Công ty Lâm nghiệp trả về địa phương...

IMG_1206_1.JPG

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Huyện ủy Lộc Bình tiếp thu, làm rõ những hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/8/2018 và Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất, công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng hoạt động liên kết sản xuất về khoa học và công nghệ trong nông nghiệp; làm tốt công tác huy động các nguồn lực hỗ trợ để xây dựng, phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương./.

 

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình