Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 28/7/2020, Đoàn kiểm tra số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lý Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã được nghe đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức thành Đại hội Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, 100% chi, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện các bước đảm bảo theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy phối hợp các cơ quan tham mưu, tổ giúp việc triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ phục vụ Đại hội; chuẩn bị hội trường tổ chức Đại hội và hội trường thảo luận; chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác chuẩn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Xây dựng hoàn thiện văn kiện đại hội; kịch bản tổ chức đại hội; nội quy, quy chế làm việc tại Đại hội; tuyên truyền kết quả Đại hội đảng bộ cấp cơ sở; tuyên truyền Đại hội đảng bộ huyện; công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Đại hội...

 

đồng chí Lý Văn Thăng phát biêu.jpg

Đồng chí Lý Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra

 

 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lý Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình, từ việc thành lập các tiểu ban, xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, công tác nhân sự, công tác phục vụ đại hội…rất chặt chẽ. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn; rà soát lại các khâu tổ chức Đại hội; kiểm duyệt lại báo cáo góp ý vào văn kiện Đại hội cấp trên; chuẩn bị tốt các văn kiện trình tại Đại hội; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện