Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Lộc Bình

Ngày 24/02/2023, Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Thị Kim Vân, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 đối với huyện Lộc Bình và xã Lợi Bác. Dự và tham gia cùng Đoàn có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; đại diện lãnh đạo và công chức xã Lợi Bác.

Trong những năm qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn huyện, xây dựng và triển khai các văn bản, chương trình, kế hoạch của ngành; đến nay 17/21 xã, thị trấn có hệ thống đài truyền thanh; năm 2022 UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đầu tư nâng cấp cho Đài truyền thanh ứng dụng CNTT xã Khánh Xuân (18 cụm/11 thôn); lắp đặt hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng CNTT tại các xã: Tam Gia (12 cụm loa/9 thôn), Lợi Bác (14 cụm loa/9 thôn), Xuân Dương (10 cụm loa/9 thôn); phối hợp mở được 01 lớp tập huấn nghiệp vụ về cung cấp thông tin và nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022, 01 lớp tập huấn nghiệp vụ về đào tạo và chuyển giao hệ thống đài truyền thanh theo công nghệ ứng dụng thông tin IP được 12 lượt; 21/21 trang thông tin điện tử các xã, thị trấn đã bước đầu đi vào hoạt động; thường xuyên sử dụng các công nghệ, hiện đại để thông tin tuyên truyền như qua các kênh mạnh xã hội như facebook, zalo, mocha…, kết quả tuyên truyền được 918 cuộc với 121.860 lượt người nghe; tuyên truyền trực quan trên pano được 120 lượt câu khẩu hiệu; hướng dẫn cơ sở treo băng rôn, cờ, khẩu hiệu được 176 băng rôn, 343 lượt câu khẩu hiệu; xe lưu động được 65 buổi; sản xuất được 254 chương trình truyền thanh; thực hiện được 2.959 tin, bài, phóng sự, thông tin xã  hội…Đối với xã Lợi Bác: Cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở; năm 2022 UBND xã đã được đầu tư lắp đặt hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin; trang thông tin bước dầu đi vào hoạt động ổn định…

          Sau khi các thành viên Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị làm rõ một số nội dung tình hình, thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện và xã Lợi Bác đã giải trình làm rõ những nội dung Đoàn đề nghị như: Việc thành lập Ban biên tập tại các xã; công tác tập huấn nghiệp vụ; các loại hình thông tin mới; xây dựng khung thời lượng chương trình phát sóng; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, UBND huyện luôn thực hiện hoạt động về thông tin cơ sở đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, từng bước nâng cao trình độ dân trí, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thông tin về cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền; triển khai tốt các văn bản hướng dẫn của cấp trên về quản lý và triển khai các hoạt động phát triển mạng lưới thông tin và truyền thông cơ sở; sử dụng công nghệ truyền thanh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số giúp tiếp âm các chương trình với chất lượng cao; ứng dụng hiệu quả hoạt động của mạng xã hội…

DC VAN KL.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Kim Vân, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thị Kim Vân, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả của huyện Lộc Bình và xã Lợi Bác đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cần tích cực triển khai Đề án đạt hiệu quả hơn; rà soát các chỉ tiêu thực hiện cụ thể; nâng cao công tác tuyên truyền; làm tốt công tác quản lý các trang thiết bị được cấp và quản lý, nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử; quan tâm công tác chỉ đạo định hướng tuyên truyền; bố trí kinh phí thực hiện nội dung Đề án; quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra./.

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện