Ngày 13/3/2023, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có buổi kiểm tra tình hoạt động của Thư viện Trung  tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

Những năm qua, Thư viện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện là địa chỉ quen thuộc của nhiều học sinh, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, giáo viên, Nhân dân trên địa bàn huyện đến mượn, tra cứu thông tin và đọc sách. Hiện nay, Thư viện đang lưu giữ hơn 11.000 cuốn sách, báo, tạp chí, đa dạng các thể loại như sách tham khảo, lịch sử, văn học, truyện tranh thiếu nhi,…đã được nhập dữ liệu điện tử trên 10.000 cuốn đạt gần 91%. Lượng sách luân chuyển hằng năm đến các thư viện trường học là 677 lượt. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Thư viện Trung  tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đã tiếp nhận 293 số báo, tạp chí, 43 cuốn sách từ các nguồn biếu tặng. Xử lý kỹ thuật sách, báo, tạp chí: 336 (trong đó sách 43 cuốn; báo, tạp chí 293 số); phục vụ 201 lượt độc giả; luân chuyển 177 lượt sách, 319 lượt báo, tạp chí gồm các thể loại như: Truyện tranh thiếu nhi, truyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo Lạng Sơn, Lao Động, Nhân dân, Văn hóa nghệ thuật. Tổ chức 01 phòng đọc Báo Xuân Quý Mão tại Thư viện; 01 mô hình trưng bày với 170 cuốn sách; tổng số sách, báo, tạp chí phục vụ độc giả phòng đọc báo Xuân tại Thư viện huyện 10.000 cuốn gồm các thể loại (chính trị, khoa học, lịch sử, văn học...), tuyên tuyền 01 băng rôn với 01 câu khẩu hiệu, phục vụ 80 lượt độc giả. Tổ chức 01 gian đọc sách báo xuân, tạp chí... của Trung ương, địa phương và các tỉnh bạn với tổng 245 đầu sách, báo, tạp chí: trong đó có 01 mô hình 78 cuốn; 167 đầu sách báo, tạp chí, lịch sử Đảng bộ Huyện Lộc Bình, các xã, thị trấn; sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

kiem tra cong tac thu viên.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại Thư viện huyện

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đẩy mạnh công tác truyền thông vận động nhằm nâng cao nhận thức của các bạn đọc và Nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của sách và văn hóa đọc trong đời sống kinh tế xã hội; tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa hệ thống thư viện, không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các nguồn tin và các loại hình dịch vụ thư viện; tạo điều kiện, môi trường đọc thuận lợi để khuyến khích người dân đọc sách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, đáp ứng nhanh chóng, chính xác nhu cầu tìm tin của bạn đọc; tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo hướng tới mục tiêu chung về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; lồng ghép xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, hướng dẫn kỹ năng chọn sách và phương pháp đọc sách cho học sinh trong các nhà trường. Chuyển đổi số trong hoạt động Thư viện huyện./.

 

Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện