Ngày 18/11/2020, đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công ty Than Na Dương về việc triển khai thực hiện kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được nghe báo cáo của Đảng ủy Công ty về kết quả thực hiện kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong năm, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động sát với tình hình thực tế. Hiện nay, đảng bộ có 125 đảng viên sinh hoạt tại 05 chi bộ, chiếm tỷ lệ 24,6% cán bộ, công nhân, lao động của đơn vị. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ước thực hiện đạt và vượt theo kế hoạch, cụ thể: Đất bóc được 5.750.000m3, đạt tỷ lệ 100%; khai thác than nguyên khai được 545.000 tấn, đạt 100%; than tiêu thụ được 535.000 tấn, đạt 100%; doanh thu đạt 579,6 tỷ đồng, đạt 102,37%; nộp ngân sách nhà nước 178,34 tỷ đồng, đạt 149,69%. Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năng suất kỷ lục, phong trào an toàn vệ sinh lao động, đã có 13 công nhân lao động đạt thợ giỏi cấp tổng công ty và 08 công nhân lao động đạt thợ giỏi cấp tập đoàn; 100% cán bộ, công nhân lao động được đóng BHXH đầy đủ theo quy định; tổ chức quyên góp ủng hộ các loại quỹ do địa phương phát động được trên 155 triệu đồng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tốt các khóa huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, huấn luyện lực lượng tự vệ, pháo phòng không theo đúng phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được củng cố vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Việc thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện đã có 04 nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc, còn 01 nhiệm vụ về công tác đầu tư xây dựng chưa hoàn thành do tổng giá trị thực hiện mới đạt 53,44% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của huyện đã yêu cầu lãnh đạo công ty tiếp thu, giải trình một số vướng mắc như: Công tác phát triển đảng viên; chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý hồ sơ đảng viên; kế hoạch kiểm tra, giám sát; công tác thi hành kỷ luật; công tác tuyên truyền vận động Nhân dân trong giải phóng mặt bằng; việc tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; việc triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác nắm bắt dư luận xã hội; công tác quản lý văn bản…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công ty Than Na Dương đã thực hiện trong năm 2020. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng ủy công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; chú trọng công tác kiện toàn cấp ủy sau khi có sự thay đổi về nhân sự; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; làm tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện và của địa phương trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng; chú trọng đến việc xử lý vệ sinh môi trường; đảm bảo công tác an sinh xã hội, công tác dân vận; tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 đạt hiệu quả./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình