Ngày 23/12/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức bàn giao mô hình thôn “Xanh – sạch – đẹp” cho thôn Chi Ma, xã Yên Khoái. Dự buổi bàn giao có đồng chí Ma Thị Đương, Trưởng Ban Gia đình – Xã hội - Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Yên Khoái.

Trong năm 2020, thực hiện mô hình thôn “Xanh – sạch – đẹp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên khoái đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng thôn “Xanh - sạch - đẹp”, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn thôn Chi Ma. Qua đó, hỗ trợ thôn Chi Ma thành lập câu lạc bộ phụ nữ “5 không 3 sạch”; gắn biển thôn “Xanh - sạch - đẹp”; gắn 10 biển gia đình “5 không 3 sạch, 3 an toàn” tại 10 gia đình; trồng 100m hàng rào và hơn 180m đường hoa; xây tường kè trồng hoa và vẽ tranh tường chợ Chi Ma với chiều dài 270m; xây dựng cảnh quan nhà văn hóa thôn, cảnh quan trung tâm thôn....với tổng giá trị thực hiện trên 107 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ trên 62 triệu đồng; Nhân dân thôn Chi Ma tham gia đóng góp trên 45 triệu đồng. Việc triển khai thực hiện mô hình thôn “Xanh – sạch – đẹp”, hội viên và Nhân dân thôn Chi Ma đã nâng cao tính tự giác, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, góp phần hoàn thành thôn “Kiểu mẫu” trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ma Thị Đương, Trưởng Ban Gia đình – Xã hội - Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới xã Yên Khoái và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc xây dựng thôn “Xanh - sạch- đẹp” tới Nhân dân; duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”; quan tâm chỉ đạo thôn chăm sóc đường hoa, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; duy trì và nhân rộng mô hình thôn “Xanh – sạch - đẹp”./.

 

 Thực hiện: Lý Lê, Trung tâm VH, TT và TT huyện Lộc Bình