Tối ngày 02/4/2021, tại nhà văn hóa khu Lao Động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lộc Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Dự có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021; nghe thông báo về các tiêu chuẩn và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND; tiểu sử tóm tắt của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn. Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, trên địa bàn khu Lao Động có 14 đại biểu ứng cử vào HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể: 06 đại biểu ứng cử vào HĐND huyện (ông Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Vi Văn Thái, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; ông Ma Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, bà Đặng Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; ông Nông Minh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tú Đoạn, ông Trần Dương Công Hiếu, cán bộ Huyện đoàn); 09 đại biểu ứng cử vào HĐND các xã, thị trấn.

Tiếp đó tại hội nghị, các cử tri đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên, đồng thời mong muốn nếu trúng cử trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu cần trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm...

 

20210405_152411.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như những ý kiến nhận xét của cử tri đối với những đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời mong muốn các ứng cử đại biểu HĐND các cấp làm tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đoàn thể giao cũng như trách nhiệm công dân nơi cư trú, gần gũi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuyển tải kịp thời nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Các cử tri đã biểu quyết nhất trí cao về danh sách, tiêu chuẩn những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

 

Hoàng Luyến, Trung tâm VHTT&TT huyện