Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-MTTQ-BTT ngày 16/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp đã tổ chức xong hội nghị lấy ý nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại các hội nghị, các cử tri đã được nghe danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021; nghe thông báo về các tiêu chuẩn và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND; tiểu sử tóm tắt của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn. Các cử tri đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên, đồng thời mong muốn nếu trúng cử trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND cần trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm...Các cử tri đã biểu quyết nhất trí cao về danh sách, tiêu chuẩn những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

          

CU TRI CHOC VANG BIEU QUYET THONG QUA DS NGUOI ƯNG CU_0.jpg

Cử tri Khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

 

Sau hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021-2026, các xã, thị trấn thực hiện niêm yết danh sách cử tri bắt đầu từ ngày 30/3/2021, chậm nhất việc niêm yết danh sách cử tri là ngày 13/4/2021; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức hiệp thương lần thứ ba nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng về công tác nhân sự và cán bộ, thực hiện chặt chẽ, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử./.

 

Tin, ảnh: Hoàng Luyến – TTVH,TT&TT huyện