Ngày 20/4/2021, UBND huyện tổ chức họp công tác chuẩn bị phục vụ Lễ động thổ Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND xã Khánh Xuân, Mẫu Sơn.

20210420_163902.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo về việc giao các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị lễ động dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Theo kết luận tại Thông báo số 207/TB-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét đề nghị của Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn liên quan chuẩn bị Lễ động thổ dự án Quần thể khu du lcihj sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Theo thông báo, Công ty Cổ phần Tấn Trường Lộc (đại diện là ông Trần Hải Thành) chưa phối hợp kiểm đếm, diện tích 854,0m2, tại thửa đất số 12, mảnh trích đo địa chính số 01-2019, được trích đo từ thửa đất số 12, tờ bản đồ số 5, bản đồ địa chính xã Mẫu Sơn; việc sửa chữa các tuyến đường hư hỏng trên tuyến đường lên khu du lịch Mẫu Sơn; việc dọn dẹp khu vực sân bay dã chiến và khu vực xung quanh đỉnh núi Mẫu Sơn, dọc tuyến đường đường từ Quốc lộ 4B lên đỉnh Mẫu Sơn; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực sạch đẹp; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác tìm kiến cứu nạn phục vụ Lễ động thổ dự án theo kế hoạch.

Tiếp đó các đại biểu đã tham gia thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị Lễ động thổ dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn để trong thời gian tới thực hiện đạt hiệu quả.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã giao các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cho UBND huyện thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị Lễ động dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn đạt hiệu quả, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị hoàn thiện thông báo kết luận cuộc họp./.

 

 

                          T/h:  Trần Lương - Trung tâm VH,TT&TT huyện