Ngày 22/4/2021, UBND huyện Lộc Bình phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chước lớp tập huấn công tác xây dựng xã hội học tập cho trên 140 người là các thành viên Hội khuyến học các xã, thị trấn; lãnh đạo trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Kim Hòa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn.

z2449547505911_5cb61af9b8a308ffc45a1a2e43074b49.jpg

Toàn cảnh đại biểu dự tập huấn

 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị đội ngũ cán bộ khuyến học, khuyến tài, các Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn phải tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, sát thực tế, cần có những nội dung hoạt động cụ thể phù hợp từng địa bàn; tăng cường nền nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; đa dạng hoá nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của mọi người; phát huy vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục và hướng nghiệp dạy nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, hướng dẫn viên là cán bộ, giảng viên các trường học, trung tâm, tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ.

Tiếp đó, các học viên đã được nghe lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quán triệt, hướng dẫn các nội dung về: Bộ tiêu chí về đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập; triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình Công dân học tập; Hướng dẫn liên tịch số 47/HDLT-LĐLĐ-HKH ngày 15/3/2021 của Liên đoàn Lao động huyện và Hội Khuyến học huyện về việc thành lập và hoạt động của Ban Khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình; hướng dẫn thực hiện tiêu chí đánh giá, xếp loại đơn vị học tập theo Thông tư 22/2020/TT-BGDDT và việc đăng ký đơn vị học tập năm 2021.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, tài liệu có liên quan, trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng xã hội học tập, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai có hiệu quả tại địa phương, đơn vị./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình