Ngày 16/5/2022, Tổ đại biểu số 2, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 HĐND huyện với cử tri cụm xã Lợi Bác và thị trấn Na Dương.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu HĐND huyện thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2022; báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước. Sau khi nghe báo cáo kết quả của huyện, cử tri của xã Lợi Bác và thị trấn Na Dương đã có các ý kiến, kiến nghị như: Hỗ trợ vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ xi măng sửa chữa đường giao thông liên thôn đã xuống cấp; nhà văn hóa cũ không đủ diện tích đề nghị đầu tư xây mới nhà văn hóa do dân cư đông; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 4B; hỗ trợ hoa màu, gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng do mưa, lũ; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã Lợi Bác, thị trấn Na Dương, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

1_96.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thông tin, giải trình các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Đồng thời, yêu cầu UBND, đại biểu HĐND xã Lợi Bác và thị trấn Na Dương tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị trình lên kỳ họp HĐND huyện và các cấp, các ngành xem xét giải quyết kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình