Ngày 01/7/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có thượng tá Nông Thái Cường, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện.

toan canh so let qs.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh đạt hiệu quả thiết thực như: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Bình đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu được giao; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 kết quả hoàn thành đúng kế hoạch huấn luyện giai đoạn 1, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8% và có trên 80% khá, giỏi; kiểm tra điều lệnh, xây dựng chính quy, kết quả đạt khá. Tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh cho 3.045 học sinh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được quan tâm thực hiện tốt. Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, huấn luyện; kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tạo thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trên địa bàn huyện được triển khai theo kế hoạch. Lực lượng vũ trang địa phương được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung như: Công tác tham mưu thực hiện công tác quân sự tại cơ sở; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng...

đc thúy phát biêu so ket qs.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thượng tá Nông Thái Cường, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với các xã; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho các đối tượng. Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2023 đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 2022 đối với các xã, thị trấn theo kế hoạch; làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho UBND tỉnh kiểm tra công tác quốc phòng địa phương đối với huyện Lộc Bình; tổ chức duy trì huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức thực hiện tốt về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh./.

 

Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện