Ngày 22/7/2022, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chỉ trì phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban HDND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Phiên họp lần này, các đại biểu đã thảo luận các nội dung tập trung vào báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tình hình, kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022. Kết quả trong tháng, Thường trực HĐND huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo nội dung, chương trình kế hoạch đề ra, kỳ họp đã thông qua và ban hành 10 nghị quyết theo luật định, chất lượng, hiệu quả hoạt động thảo luận, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được nâng lên. Chỉ đạo HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã, thị trấn theo kế hoạch, đảm bảo theo luật định. Chỉ đạo các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND các xã, thị trấn theo kế hoạch; kịp thời thông báo kết quả kỳ họp và tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết của kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX đến các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân để tổ chức thực hiện. Triển khai kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình.

 

z3593476798397_6cc5405369eaaee02aa0d5072ed3b942.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận cuộc họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh trong thời gian tới Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương. Xem xét giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện triển khai thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo nghị quyết, kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 đề ra; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của HĐND huyện chuẩn bị các điều kiện để tiến hành hoạt động giám sát đối với các cơ quan đơn vị về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện; Các Ban của HĐND huyện theo dõi, giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn thông qua và ban hành tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 theo phân công; Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND huyện tiếp tục giám sát các cơ quan hữu quan thực hiện việc giải quyết, trả lời các vấn đề chất vấn, giải trình, những vấn đề được các đại biểu HĐND huyện quan tâm kiến nghị đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ; tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn của công dân theo thẩm quyền. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình