Ngày 28/7/2022, Đoàn công tác do đồng chí Đại tá Đỗ Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn huyện Lộc Bình. Làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Công an huyện và thành viên Tổ công tác của huyện theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an và các thành viên Tổ công tác Đề án 06 của thị trấn Lộc Bình.

Để triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lộc Bình đạt hiệu quả, Tổ công tác Đề án 06 của huyện đã tham mưu cho huyện ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai thực hiện đề án 06 phù hợp với tình hình thực tế của huyện. UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, khu phố và các cuộc tuyên truyền chuyên đề, qua những giờ học trực tuyến, sinh hoạt lớp trực tuyến; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã... Kết quả triển khai 11 dịch vụ công của Bộ Công an: Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD là 94 hồ sơ; cấp đổi 400 hồ sơ; cấp lại 96 hồ sơ CCCD; đăng ký thường trú tiếp nhận 39 hồ sơ, đã giải quyết 29; trả lại 10; đăng ký tạm trú tiếp nhận 06 hồ sơ, đã giải quyết 06 hồ sơ; thông báo lưu trú tiếp nhận 562 hồ sơ, đã giải quyết: 562 hồ sơ. Kết quả triển khai 14 dịch vụ công của các Bộ, ngành: Đăng ký kết hôn 02 hồ sơ; liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 336 hồ sơ; liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 336 hồ sơ; sử dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh là 7.322 trường hợp, trong đó có 1.743 công dân sử dụng thẻ CCCD khám chữa bệnh tra cứu có thông tin.

Qua nghe báo cáo, các thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị: Tổ công tác Đề án 06 huyện làm rõ một số nội dung như: Công tác tham mưu; công tác tuyên truyền triển khai đề án 06; việc triển khai số hóa hồ sơ; công tác điều tra cơ bản với người dân chưa làm CCCD…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các phòng, ban chuyên môn và Tổ công tác đề án 06 của huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao cần thực hiện tốt công tác tham mưu việc triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Công an huyện cơ quan Thường trực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời đảm bảo chất lượng; hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đề ra các giải pháp phù hợp trong thời gian tới thiết thực, hiệu quả.

Sequence 01.Still014.jpg

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lộc Bình. Đồng thời đề nghị thời gian tới: Tổ Công tác Đề án 06 huyện cần tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết đến người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhân thức, hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực truyến trong giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các ban, ngành liên quan trong thực hiện, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hạn chế thấp nhất việc người dân phải đi lại, kê khai thông tin nhiều lần; tiếp tục chỉ đạo việc kết nối, khai thác, chia sẻ, cập nhật, bổ sung làm giàu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hiệu quả, bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh mạng, phòng chống các hoạt động tấn công, thâm nhập vào các hệ thống quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trên môi trường số, sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ, tác động tiêu cực của quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số trên không gian mạng./.

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện