Ngày 09/8/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên ngành giáo dục và đào tạo, các trường cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Bế Tuấn Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đồng chí lãnh đạo ban, lãnh đạo phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự tại điểm cầu của huyện có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện và các điểm cầu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

z3632992492497_54a3c4db3f6fe34feded5f9ecc0e275b.jpg

Toàn cảnh đại biểu dự tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè hằng năm là nhiệm vụ của ngành giáo dục và các cơ quan liên quan theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương với mục tiêu là bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cho cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giảng viên, giáo viên các cấp; bồi dưỡng chính trị hè là đợt sinh hoạt sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong tình hình mới. Đồng chí cũng yêu cầu học viên cần nghiêm túc tiếp thu các nội dung được triển khai, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm và vận dụng vào thực tiễn công tác, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý giáo dục và công tác giảng dạy của giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Tiếp đó, đại biểu tại các điểm cầu được nghe báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề trọng tâm gồm: Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề năm 2022 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành ở địa phương; những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh nổi bật 6 tháng đầu năm 2022; một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè nhằm giúp cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên nắm được những nội dung cơ bản và cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tình hình chính trị, kinh tế- xã hội cả nước nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng, những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ để từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên thực hiện việc viết bài thu hoạch theo quy định./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình