Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 12/9/2022, Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tich HĐND huyện; đại diện Tổ công tác của Huyện ủy phụ trách chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu và đảng viên được nghe triển khai các nội dung: Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục nâng cao chất lượng, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; Công văn số 907-CV/HU, ngày 26/8/2022 của Huyện ủy Lộc Bình về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Công văn số 908-CV/HU, ngày 26/8/2022 của Huyện ủy Lộc Bình về đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022).

Ngay từ đầu năm 2022, Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt có hiệu quả, có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, công tác quản lý văn hóa thông tin được kịp thời, hoạt động văn hóa, thể thao và truyền thông phong phú, đa dạng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị luôn được chi bộ triển khai và học tập; triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2022 có hiệu quả; thực hiện tốt những nội dung tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; công chức, viên chức, đảng viên luôn có tác phong, lề lối làm việc, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, có ý thức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; công tác công đoàn luôn được quan tâm giúp đỡ. Thực hiện tốt công tác tham mưu và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết các nhiệm vụ của huyện; thường xuyên phản ánh các nhiệm vụ chính trị của huyện qua tin, bài, phóng sự, video, trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở được kịp thời đến với Nhân dân trên địa bàn huyện. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đăng ký với Huyện ủy cơ bản đang bước vào giai đoạn hoàn thành. Trong đó, có 01 nhiệm vụ 3 và 4 đạt và vượt kế hoạch, nhiệm vụ 5 và 1 đạt khoảng trên 83%, nhiệm vụ 2 chưa đánh giá. Tại buổi sinh hoạt, đảng viên trong chi bộ đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào bản dự thảo báo cáo sơ kết công tác đảng 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện  nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 đạt hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tich HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả chi bộ đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022. Đồng thời đề nghị, trong những tháng cuối năm 2022, Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thong cần tích cực chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về nhiệm vụ được phân công phụ trách, trọng tâm là quan tâm đến tác xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát Tổ đảng, đảng viên; tiếp tục triển khai hiệu quả chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tham mưu làm tốt công tác quản lý nhà văn hóa, xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn, bình xét gia đình, cơ quan, khu dân cư văn hóa; chuyển đổi số, kinh tế số trên địa bàn đạt hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hương ước quy ước ở thôn, khu phố…

dc Hua Van Cuong Pb chi dao.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường , Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tich HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện để cụ thể hóa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả; các Tổ đảng, đảng viên chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đề ra; tích cực tham mưu thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thông; tham mưu đối mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế số, chuyển đổi số; xây dựng và quản lý nhà văn hóa, thực hiện quy ước, hương ước ở thôn, khu phố./.

 

Thanh Hiền, Trung tâm VHTT&TT huyện