Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 13/6/2022, Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự có đại diện thành viên Tổ công tác của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy (Tổ công tác số 1).

z3488745078382_4f793869fd4bb2396b696d31adc67138.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại buổi sơ kết, đại biểu và đảng viên đã được nghe chi bộ thông tin nội bộ về các hoạt động của Trung Quốc trên biển đông; tuyên truyền Kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022); phát động phong trào kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2022); Quyết định số 853-QĐ/TU, ngày 06/6/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lạng Sơn về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hội gia đình; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện về phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện có hiệu quả, có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, công tác quản lý văn hóa – thông tin được kịp thời, hoạt động văn hóa, thể thao và truyền thông phong phú, đa dạng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị luôn được chi bộ triển khai và học tập; triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2022 có hiệu quả; thực hiện tốt những nội dung tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống chạy chức, chạy quyền; chủ nghĩa cá nhân; công chức, viên chức, đảng viên luôn có tác phong, lề lối làm việc, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, có ý thức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; công tác công đoàn luôn được quan tâm giúp đỡ. Kịp thời chỉ đạo ban hành chương trình công tác năm 2022, chương trình công tác tháng và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch và chương trình đề ra. Thực hiện tốt công tác tham mưu và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết các nhiệm vụ của huyện; thường xuyên phản ánh các nhiệm vụ chính trị của huyện qua tin, bài, phóng sự, video, trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở được kịp thời đến với Nhân dân trên địa bàn huyện.

Tiếp đó, các đảng viên đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về công tác tham mưu thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022; công tác phối hợp đưa thông tin về cơ sở; việc tham mưu tổ chức các giải thể thao năm 2022; thảo luận về những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 cuối năm 2022. Qua buổi sinh hoạt, chi bộ tự chấm điểm đạt 97 điểm.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Huệ, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị: Các tổ Đảng chủ động tham mưu thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được giao; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa và thông tin; tiếp tục tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của địa phương của đất nước đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân, góp phần thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã đăng ký với Huyện ủy./.         

 

Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình