Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức lớp trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2020

Ngày 10/9/2020, Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình tổ chức lớp trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2020. Dự có đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lô Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

               

20200910_092600.jpg

Toàn cảnh lớp trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 

 

Tham gia bồi dưỡng gồm các học viên là công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường: Mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện, Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện. Các học viên đã được nghiên cứu và học tập về một số nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng; thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2020; một số vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 của ngành giáo dục và đào tạo huyện. Sau lớp bồi dưỡng, các đơn vị  viết bài thu hoạch.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nắm vững những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện; các vấn đề chuyên môn để  đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ năm học 2020-2021./.

 

 

                     T/h:  Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình