Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công an huyện tổ chức thực hiện thu nhận, vận động kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2023;  Kế hoạch của Công an tỉnh Lạng Sơn về Mở đợt cao điểm thu nhận, vận động kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; công văn của UBND huyện Lộc Bình về việc Tăng cường triển khai các giải pháp thực hiện Đề án 06 và phấn đấu thực hiện thu nhận hồ sơ CCCD cho 2.254 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; thu nhận, kích hoạt 65% tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trên tổng số người dân từ đủ 14 tuổi đã được cấp CCCD hoàn thành xong trước ngày 20/6/2023. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm thu nhận, vận động kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn huyện Lộc Bình. Theo đó, để tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm Căn cước công dân và định danh điện tử, từ ngày 24/4/2023 đến 18/6/2023, Công an huyện Lộc Bình tổ chức cấp Căn cước công dân và định danh điện tử lưu động tại Trụ sở của Công an các xã, thị trấn thuộc địa huyện và tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận 1 cửa thuộc trụ sở liên cơ quan (khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình). Với việc đẩy mạnh triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử là cơ sở, nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các tài liệu chuyên ngành, bước đầu tiếp cận chuyển đổi số quốc gia.

 

lanh dao cong an huyện.jpg

Lãnh đạo Công an huyện kiểm tra việc cài đặt tài khoản định danh điện tử

 

Thời gian tới với quyết tâm cao và tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an huyện Lộc Bình sẽ tiếp tục tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng để người dân thấy được tiện ích của việc sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử và việc cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 trong thực hiện các giao dịch. Duy trì các Tổ công tác để hướng dẫn người dân đăng ký ứng dụng VNeID và nỗ lực hoàn thành mục tiêu kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử cho tất cả công dân trên địa bàn huyện./.

 

 

Lý Lê – Trung tâm VH,TT và TT huyện