Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công an tỉnh Lạng Sơn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại huyện Lộc Bình

Ngày 08/6/2022, Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh do đồng chí Thượng tá Phạm Quốc Trung, Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Lộc Bình. Làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện.

Nội dung thanh tra gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy; thành lập và và duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về phòng cháy chữa cháy, cụ thể như: Ban hành, phổ biến, niêm yết quy định, nội quy, biển báo, biển cấm, sơ đồ hoặc chỉ dẫn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của cơ sở theo quy định. Tổ chức thực hiện quy định về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định; thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm về cháy nổ bắt buộc theo quy định; lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy; thực hiện các quy định về kiểm định đối với các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy đã trang bị trong cơ sở theo quy định; việc bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống điện; bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra…

z3489018398815_5ec9e5a9aa472ab560de922035d408a7.jpg

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đưa ra một số kiến nghị vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy như: Thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy của cơ quan, tổ chức; kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng và trang bị phương tiện và các hoạt động phòng cháy chữa cháy; quy định xử phạt và chế tài cụ thể đối với các đơn vị vi phạm…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Phạm Quốc Trung, Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh đánh giá cao việc UBND huyện đã chủ động triển khai, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Lực lượng công an đã tích cực chỉ đạo, tập trung lực lượng, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy được chú trọng. Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn thanh tra của Công an tỉnh cũng chỉ ra một số thiếu sót về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện như: Việc đề xuất xử lý vi phạm còn ít, chưa kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; chưa tổ chức tự kiểm tra định kỳ và đột xuất về an toàn phòng cháy chữa cháy trong phạm vi quản lý theo quy định; trang thiết bị phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, chưa được bảo dưỡng định kỳ…Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị UBND huyện cần tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, tạo chuyển biến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục rà soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy từ huyện đến cơ sở. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình