Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri cụm xã Sàn Viên, Tú Đoạn trước kỳ họp thứ bẩy, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 12/5/2022, Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện gồm: Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đào Thị Mai Hương, Trưởng phòng Nội vụ; đồng chí Hoàng Thị Ngọc, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện; đồng Chí Nông Minh Cường, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tú Đoạn đã có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã Sàn Viên, Tú Đoạn trước kỳ họp thứ bẩy, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của 02 xã đã được nghe đại biểu HĐND huyện thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2022; báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước. Sau khi nghe báo cáo kết quả của huyện, có 26 cử tri với 38 lượt đã có các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Nâng cấp đường điện; đầu tư, nâng cấp tuyến đường; hỗ trợ Nhân dân tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp; hỗ trợ Nhân dân bị ngập lụt; ảnh hưởng của nổ mìn, khí thải của Công ty Than Na Dương; vấn đề áp giá đền bù công tác giải phóng mặt bằng; công tác quy hoạch đất; nước sạch; vấn đề tạo công ăn việc làm cho các con em hộ gia đình bị thu hồi đất; sửa chữa ngầm Sì Nghiều; kế hoạch hướng dẫn các thôn sáp nhập việc chuyển đổi giấy tờ…

 

CỬ TRI PB.jpg

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

 

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã Sàn Viên, Tú Đoạn đã giải trình và làm rõ những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri thuộc thẩm quyền và tiếp thu những ý kiến không thuộc thẩm quyền để trình lên kỳ họp HĐND huyện để xem xét giải quyết theo quy định.

 

SEP CƯƠNG PB.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện  phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

 

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thông tin, giải trình và làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị mà cử tri cụm xã Sàn Viên, Tú Đoạn quan tâm. Đồng thời đồng chí đề nghị lãnh đạo xã Sàn Viên, Tú Đoạn quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công; tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức và các bộ phận liên quan có kiểm tra, đôn đốc những vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm giải quyết xong sớm đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện xem xét giải quyết những vấn dề vướng mắc. Đối với cử tri luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giám sát cộng đồng; chia sẻ khó khăn./.

 

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện