Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Lộc Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 11/7/2022 và 12/7/2022, Hội Cựu chiến binh huyện Lộc Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội về phía tỉnh có đồng chí Phạm Viết Văn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lý Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Cựu chiến binh tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương, các cấp Hội Cựu chiến binh trong toàn huyện luôn đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 8/8 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (02 chỉ tiêu đạt, 06 chỉ tiêu vượt), trong đó có một số kết quả nổi bật là nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả tốt. Tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác phối hợp hoạt động với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể đạt kết quả tích cực. Thực hiện tốt việc xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh được thực hiện tốt. Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua Hội Cựu chiến binh huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận 5 năm liền đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và Hội Cựu chiến binh tỉnh công nhận 5 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ; được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh huyện phấn đấu từ 90% trở lên cán bộ, hội viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển 350 hội viên trở lên; hằng năm có 90% trở lên hội viên cựu chiến binh gương mẫu; 85% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Không có cán bộ, hội viên vi phạm pháp luật. Hằng năm có trên 90% Hội cơ sở; 85% Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi năm giảm tỷ lệ hộ hội viên cựu chiến binh nghèo từ 1% trở lên; xóa 01 nhà dột nát, xuống cấp mới phát sinh của hộ hội viên…

Phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng tại Đại hội, đồng chí Phạm Viết Văn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả Hội Cựu chiến binh huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp Hội Cựu chiến binh trong toàn huyện cần tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn. Động viên các thế hệ cựu chiến binh tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, thường xuyên rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực tích cực; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh việc quán triệt thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới"; Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/12/3009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân nhằm phát huy vai trò, chức năng của cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ" cho cán bộ hội viên. Tiếp tục thực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" động viên hội viên cựu chiến binh giúp giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Tích cực tham gia phong trào "Lộc Bình cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 05 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra 03 đồng chí; bầu 14 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nông Ngọc Hanh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân dịp này, có 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh vì có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác hội nghiệm kỳ 2017-2022; tặng quà cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa VI thôi tham gia Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027./.

 

Lý Lê - Trung tâm VH,TT và TT huyện

Một số hình ảnh tại đại hội

 

toàn cảnh đại hội_0.JPG

Toàn cảnh đại hội

 

lãnh đạo hội CCB tỉnh tang hoa.JPG

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng hoa đại hội

 

dc an tang hoa dai hoi ccb.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027

 

tang giay khen.JPG

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng giấy khen cho 02 cá nhân