Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ xã Đồng Bục: Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 14/02/2020, Đảng bộ xã Đồng Bục tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội về phía tỉnh có đồng chí Triệu Văn Quân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn; đồng chí Nông Văn Hải, Trưởng Phòng Tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn. Về phía huyện có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí trong Tổ chỉ đạo điểm cấp cơ sở của huyện; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đồng Bục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kết quả trong nhiệm kỳ có 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt 18 nhiệm vụ đăng ký với huyện. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển, hàng năm diện tích gieo trồng duy trì ổn định 452ha, sản lượng lương thực bình quân đạt 1.400 tấn, vượt 90 tấn so với mục tiêu nghị quyết; công tác trồng rừng mới được quan tâm triển khai thực hiện, trong nhiệm kỳ trồng được 50 ha, nâng độ che phủ rừng đạt 100%. Hằng năm, tổng thu nhập từ nhựa thông đạt từ 200 đến 250 tấn, giá trị kinh tế khoảng 7,5 tỷ đồng góp phần nâng cao thu nhập ổn định cho người dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện, đến năm 2018 xã Đồng Bục được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2019 còn 3,7%. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đổi mới có chuyển biến tích cực; công tác phát triển đảng viên thực hiện tốt cả về số lượng và chất lượng, trong nhiệm kỳ kết nạp mới 54 đảng viên, vượt 9,2% so với mục tiêu nghị quyết; chất lượng các chi bộ trực thuộc được Đảng bộ xã đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80% trở lên; đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 82% trở lên. Từ năm 2016 đến năm 2019, Đảng bộ xã được Đảng bộ huyện đánh giá là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Đồng Bục phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt 1.400 tấn; công tác trồng rừng mới và đan xen 40 ha; phấn đấu đạt 14 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng 04 khu dân cư kiểu mẫu; duy trì nâng cao chất lượng phổ cập mầm non, tiểu học, THCS, phấn đấu 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; hộ gia đình văn hóa đạt 85%; thôn bản văn hóa đạt 75%; cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa 100%; trong nhiệm kỳ kết nạp mới 50 đảng viên; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm 100%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trở lên hằng năm 100%; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 100%,...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Đồng Bục đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Đồng Bục cần tiếp tục đẩy mạnh khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của xã, huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với duy trì nông thôn mới nâng cao; tăng cường công tác quản lý đất đai tài nguyên và môi trường; phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án được đầu tư trên địa bàn xã; chú trọng và duy trì nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thực hiện tốt nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững; tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân; tiếp xúc cử tri; tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã Đồng Bục nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đồng Bục lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025./.

 

Tin, ảnh: Lý Lê-  Trung tâm VH,TH và TT huyện

 

 

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

 

Đồng chí quỳnh phát biểu.JPG

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

 Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

đồng chí quỳnh tang hoa đại hội.jpg

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 

 

đại biểu bỏ phiaeus.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Bục lần thứ XXI,

 nhiệm kỳ 2020 -2025

 

ra mat ban chấp hành.JPG

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Bục lần thứ XXI,

nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội

Đơn vị