Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng ủy Công an huyện: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 23/9/2020, Đảng ủy Công an huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 cho trên 100 đảng viên của 11 chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đảng viên, cán bộ, chiến sỹ được quán triệt triển khai quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Toàn cảnh Hội nghị_2.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 

Qua hội nghị, nhằm giúp toàn thể đảng viên cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết đại hội của Đảng bộ huyện Lộc Bình, Đảng bộ Công an tỉnh. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ để tổ chức triển khai thực hiện, nhận thức rõ nhiệm vụ, giải pháp mà các Nghị quyết Đại hội đã xác định; gắn học tập, truyền đạt nội dung văn kiện với phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện, uốn nắm những nhận thức lệc lạc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

 

 

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.